Inwestycje

Przepraszamy, strona w przebudowie


„Posiadanie pieniędzy jest lepsze niż nędza. Z czysto finansowych powodów.” Woody Allen


W zależności od preferencji Inwestora, BEST FINANCE proponuje najkorzystniejsze formy inwestowania.

Zyski z inwestycji kształtują się na poziomie 4,5%-30% w skali roku w zależności od kwoty inwestycji, czasu jej trwania, zabezpieczeń oraz potencjalnego ryzyka.

BEST FINANCE skupia się na znalezieniu inwestycji powiązanych z zabezpieczeniem na nieruchomościach, ponieważ pośrednie lub bezpośrednie zabezpieczenie na nieruchomościach daje Inwestorowi najwyższy poziom bezpieczeństwa.