Bezpośrednie finansowanie pożyczki hipotecznej

Idealne rozwiązanie dla Inwestorów poszukujących wysokiej stopy zwrotu.

Atrakcyjna alternatywa dla inwestycji w pożyczki społecznościowe, które charakteryzuje znacznie większe ryzyko inwestycyjne i zdecydowanie większy angaż czasowy Inwestora.

Korzyści z inwestycji:
● wysoki zysk: nawet 30% w skali roku,

● zabezpieczenie Inwestora na hipotece lub poprzez przewłaszczenie,

● krótki czas trwania inwestycji: 6-18 miesięcy,

● tylko sprawdzone nieruchomości oraz wiarygodni pożyczkobiorcy.

Inwestor decydujący się na taki rodzaj inwestycji, podobnie jak w przypadku pożyczek społecznościowych, staje się bezpośrednim pożyczkodawcą pożyczki hipotecznej. Bezpośrednie finansowanie pożyczki hipotecznej odbywa się w następujący sposób:

● Inwestor sam wybiera nieruchomość do sfinansowania na podstawie rekomendacji BEST FINANCE.
● BEST FINANCE przygotowuje dokumentację związaną z badaniem nieruchomości, badaniem zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, a także rekomendację dotyczącą projektu.
● Inwestor otrzymuje od BEST FINANCE wzór umowy pożyczki hipotecznej, zabezpieczeń oraz pozostałej dokumentacji formalno- prawnej.
● Krótki czas inwestycji wynoszący od 6-18 miesięcy.
● Zysk w skali roku: 10-30%.
● Inwestor samodzielnie (lub zleca te czynności Best FINANCE) obsługuje pożyczkę w zakresie terminowości zapłaty odsetek oraz zwrotu pożyczki hipotecznej.
● Inwestor ma bezpośrednie zabezpieczenie na hipotece lub przewłaszczenie konkretnej nieruchomości.
● Samodzielnie rozlicza podatek od zysków kapitałowych z Urzędem Skarbowym.