Inwestycja w pożyczkę hipoteczną

Firma BEST FINANCE oferuje najkorzystniejsze formy inwestowania, zależne od preferencji oraz możliwości Inwestora. Celem firmy jest znalezienie inwestycji powiązanych z zabezpieczeniem na nieruchomościach. Dlaczego? Ponieważ pośrednie lub bezpośrednie zabezpieczenie na nieruchomościach daje Inwestorowi najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Inwestowanie w pożyczki hipoteczne to jedna z bezpieczniejszych form lokowania środków finansowych.

Nowy standard i jakość inwestowania w pożyczki hipoteczne zachęca Inwestorów znających zasady inwestowania w pożyczki społecznościowe do poszukiwania bardziej bezpiecznego i stabilnego sposobu lokowania swoich pieniędzy.

Inwestor, który chce przeznaczyć swoje środki finansowe na inwestowanie w pożyczki hipoteczne, podpisuje umowę z Funduszem Hipotecznym Yanok. Co dzięki temu zyskuje?

● gwarancję wysokiego zysku w krótkim czasie (na poziomie 4,5%-30% w skali roku, zależnie od kwoty inwestycji, czasu jej trwania, zabezpieczeń oraz potencjalnego ryzyka),
● bezpieczeństwo inwestycji,
● zabezpieczenie pośrednie lub bezpośrednie na nieruchomościach, ograniczające ryzyko braku zwrotu zainwestowanego kapitału,
● atrakcyjną alternatywę dla pożyczek społecznościowych, które charakteryzuje znacznie większe ryzyko inwestycyjne,
● stabilne oprocentowanie, niezależne od wahań rynkowych,
● współpracę tylko z zweryfikowanymi i wiarygodnymi pożyczkobiorcami,
● wypłatę odsetek co miesiąc, kwartał lub rok,
● krótki czas trwania inwestycji: od 30 do 60 miesięcy.

Zysk z inwestycji jest uzależniony od wybranego przez Inwestora wariantu inwestycji.

Pożyczka Inwestorska Zabezpieczenie bezpośrednie na portfelu hipotek Oprocentowanie: 4,5%-7% w skali roku
Czas trwania: 36-48 miesięcy.Minimalna kwota inwestycji: 1.000 zł
Pożyczka Inwestorska Zabezpieczenie pośrednie na nieruchomościach o podwójnej wartości Oprocentowanie: 6%-10% w skali roku
Czas trwania: 36-60 miesięcy Minimalna kwota inwestycji: 10.000 zł
Pożyczka Inwestorska Zabezpieczenie bezpośrednie hipoteką na konkretnej nieruchomości Oprocentowanie: 10% w skali roku

Czas trwania: 30 miesięcy Minimalna kwota inwestycji: 250.000 zł

Bezpośrednie finansowanie
pożyczkobiorcy hipotecznego
Rodzaj zabezpieczenia ustala Inwestor Zysk dla Inwestora: 10 30% w skali roku
Czas trwania: 6-18 miesięcy
Minimalna kwota inwestycji: 100.000 zł