Najczęściej zadawane pytania o inwestycję

Co to jest inwestycja w pożyczki hipoteczne?
Inwestycja w pożyczki hipoteczne to zdecydowanie bezpieczniejsza alternatywa w stosunku do inwestowania w pożyczki chwilówki. Inwestor decydując się na inwestycję w pożyczkę hipoteczną nie jest bezpośrednim pożyczkodawcą i nie ponosi żadnego ryzyka związanego z udzielaniem pożyczki. Wszystkim zajmuje się firma pożyczkowa Fundusz Hipoteczny Yanok. Fundusz również bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z opóźnieniem spłaty pożyczki hipotecznej, czy też opóźnieniami w zapłacie odsetek. Bez względu na ewentualne opóźnienia w obsłudze pożyczki hipotecznej, Inwestor otrzymuje odsetki terminowo od Funduszu oraz terminowy zwrot zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji.

Jaki jest mechanizm inwestowania w pożyczkę hipoteczną?
Inwestor wybiera wariant inwestycji. Następnie zostaje podpisana w notariacie umowa Pożyczki Inwestorskiej na rzecz Funduszu Hipotecznego Yanok oraz ustanowione stosowne zabezpieczenia na rzecz Inwestora. Z pieniędzy zainwestowanych przez Inwestora, Fundusz udziela pożyczki hipotecznej. Inwestor otrzymuje od Funduszu regularną wypłatę odsetek. Po zakończeniu umowy Pożyczki Inwestorskiej Fundusz zwraca zainwestowany kapitał do Inwestora.

Jakie są warianty inwestycji w pożyczkę hipoteczną?
Inwestor może wybrać 3 warianty inwestycji poprzez Pożyczkę Inwestorską. Warianty różnią się od siebie: oprocentowaniem, czasem trwania, częstotliwością wypłaty odsetek oraz rodzajami zabezpieczenia Pożyczki Inwestorskiej. 4 wariant to bezpośrednie finansowanie pożyczkobiorcy hipotecznego, gdzie Inwestor staje się pożyczkodawcą bezpośrednim.

Czym różni się inwestycja w pożyczki hipoteczne od inwestycji w pożyczki społecznościowe obsługujące tzw. chwilówki?
W przypadku inwestycji w pożyczki społecznościowe, Inwestor musi poświęcić czas na dobór właściwej pożyczki. Sam staje się pożyczkodawcą i musi samodzielnie zająć się obsługą swojej inwestycji. W przypadku braku spłaty chwilówki, której udzielił, musi liczyć się z całkowitą lub częściową utratą zainwestowanego kapitału. Nie od dziś znaną informacją jest to, że pożyczki z sektora krótkoterminowych chwilówek obarczone są ogromnym ryzykiem braku spłaty przez pożyczkobiorcę. Na szczęście powstała alternatywa dla takiego rodzaju inwestowania – inwestycja w pożyczki hipoteczne. Inwestor nie musi posiadać wiedzy niezbędnej do badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, czy do weryfikacji nieruchomości – wszystkimi sprawami zajmuje się firma pożyczkowa Fundusz Hipoteczny Yanok. I to właśnie Fundusz przejmuje na siebie ryzyka związane z pożyczką hipoteczną.

Czym zajmuje się BEST FINANCE?
Best Finance jest oficjalnym przedstawicielem Funduszu Hipotecznego Yanok w zakresie obsługi inwestycji w pożyczki hipoteczne. Jako firma doradcza, która pomaga Inwestorom wybrać najwłaściwszą formę inwestowania w pożyczki hipoteczne, przygotowuje wszystkie dokumenty oraz ma pieczę nad bezpieczeństwem Inwestorów.

Czym wyróżnia się Fundusz Hipoteczny Yanok jako firma pożyczkowa?
Fundusz Hipoteczny Yanok jest wyjątkową firmą pozabankowych pożyczek hipotecznych. W przeciwieństwie do innych firm stosuje zasadę wysokiego poziomu etyki w stosunku do swoich pożyczkobiorców oraz Inwestorów. Koszt pożyczek hipotecznych w Funduszu jest porównywalny do kosztu pożyczek bankowych, a pożyczkobiorca nie traci swojej nieruchomości na tzw. przewłaszczenie. Fundusz Hipoteczny Yanok bardzo skrupulatnie wybiera swoich pożyczkobiorców oraz nieruchomości, które zabezpieczają pożyczki. Ponieważ koszty pożyczki są umiarkowane, do Funduszu nie trafiają desperaci będący w spirali zadłużenia. Sztab specjalistów Funduszu ocenia pożyczkobiorców, ich zdolność kredytową, sposób wykorzystania pożyczki oraz bardzo skrupulatnie ocenia nieruchomość będącą zabezpieczeniem pożyczki.

Bezpieczeństwo inwestycji w pożyczki hipoteczne.
Każda forma inwestycji, nawet w produkty bankowe, wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Inwestor w gąszczu ofert kuszących wysokim zyskiem, musi wybrać najbezpieczniejszą i najbardziej korzystną formę inwestowania. W przypadku inwestycji w pożyczkę hipoteczną, Inwestor posiada zabezpieczenie zainwestowanego kapitału w atrakcyjnych nieruchomościach.

Jak sprawdzana jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy?
Fundusz Hipoteczny Yanok, jako firma pożyczkowa, zatrudnia najlepszych specjalistów do oceny zdolności kredytowej swoich pożyczkobiorców. Oprócz tzw. analizy miękkiej pożyczkobiorcy wraz z analizą dokumentów księgowych, sprawdzane są również informacje o pożyczkobiorcy w bazach BIG, BIK oraz na liście ZBP. Kolejnym etapem jest dokładne badanie nieruchomości, która zabezpiecza pożyczkę.

Czy mam wpływ na wybór pożyczki?
W zależności od wybranego wariantu inwestycji w pożyczkę hipoteczną, Inwestor ma bezpośredni wpływ na wybór pożyczki lub takiego wyboru nie ma i dokonuje go komitet kredytowy Funduszu Hipotecznego Yanok.

Co się dzieje w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki hipotecznej?
Jeśli Inwestor wybierze opcję inwestycji poprzez Pożyczkę Inwestorską, wówczas nie dotyczą go problemy ze spłatą pożyczki przez pożyczkobiorcę – dostaje regularne odsetki oraz zwrot zainwestowanego kapitału pod koniec umowy od Funduszu Hipotecznego Yanok. Jeśli jednak zdecydował się zainwestować poprzez bezpośrednie finansowanie pożyczkobiorcy, wszelkie opóźnienia muszą być przez niego windykowane. Może to robić samodzielnie lub zlecić te działania firmie doradczej BEST FINANCE.

Ile można zarobić inwestując w pożyczki hipoteczne?
Inwestor wybierając wariant inwestowania poprzez Pożyczkę Inwestorską, w zależności od zainwestowanej kwoty, czasu inwestycji, rodzajów zabezpieczeń oraz częstotliwości wypłaty odsetek, otrzymuje oprocentowanie brutto (przed potrąceniem „podatku Belki”) w wysokości 4,5-10% rocznie.Przy wyborze opcji bezpośredniego finansowania pożyczkobiorcy, Inwestor może liczyć na zysk w wysokości 20-30% w skali roku.

Jak rozliczać z Urzędem Skarbowym dochody z inwestycji?
W przypadku inwestycji w Pożyczkę Inwestorską przez osobę fizyczną, ryczałtowy podatek od dochodów kapitałowych jest opłacany przez Fundusz Hipoteczny Yanok. Dochodów tych nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Jeśli Inwestor jest podmiotem gospodarczym lub zdecydował się na bezpośrednie finansowanie pożyczkobiorcy, wówczas rozlicza się z Urzędem Skarbowym samodzielnie.

Jakie są zabezpieczenia inwestycji w pożyczki hipoteczne?

Aby Inwestor miał gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału, Fundusz Hipoteczny Yanok zabezpiecza Pożyczki Inwestorskie na trzy różne sposoby:

– Zabezpieczenie zastawem rejestrowym na portfelu hipotek,
– Zabezpieczenie pośrednie na nieruchomościach o podwójnej wartości w stosunku do zainwestowanego kapitału,
– Zabezpieczenie hipoteką na konkretnej nieruchomości.

W przypadku Inwestorów, którzy wybrali wariant bezpośredniego finansowania pożyczki, mają oni zabezpieczenia na hipotece.

Ile czasu muszę poświęcić obsłudze mojej inwestycji?
W przypadku wariantu Pożyczki Inwestorskiej, Inwestor nie poświęca czasu na obsługę swojej inwestycji. Jest to typowo pasywny sposób inwestowania. Jeśli Inwestor wybierze wariant bezpośredniego finansowania pożyczki hipotecznej, wówczas musi zająć się pełną obsługą pożyczki, terminowością płatności rat odsetkowych oraz zwrotu kapitału. Może te działania zlecić firmie doradczej BEST FINANCE.

Jaka jest minimalna kwota inwestycji w pożyczki hipoteczne?
Inwestycję można zacząć już od 1.000 zł.

Czy pobierana jest prowizja od inwestycji?
NIE w przypadku Pożyczki Inwestorskiej. Jeśli Inwestor wybierze wariant inwestycji bezpośredniej w pożyczkę hipoteczną, wówczas płaci prowizję za przygotowanie dokumentacji pożyczkowej, badania nieruchomości, badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz przygotowanie rekomendacji dotyczącej projektu.

Jak inwestować w pożyczki hipoteczne?

Inwestowanie w pożyczkę hipoteczną jest bardzo proste:

– Inwestor wybiera wariant inwestycji,
– Dokonuje wskazania kwoty do zainwestowania, czas trwania inwestycji oraz częstotliwość wypłaty odsetek,
– Umawia się w kancelarii notarialnej na podpisanie umowy Pożyczki Inwestorskiej,
– Cieszy się z regularnych wpłat odsetek,
– Po zakończonej inwestycji otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.