Najczęściej zadawane pytania o pożyczkę hipoteczną

Dlaczego warto wybrać pożyczkę hipoteczną w BEST FINANCE?
BEST FINANCE dba o swoich klientów i ich finanse. Wybieramy najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorstw. Nasze wysoce etyczne podejście do każdego klienta, gwarantuje, że pożyczka wzięta za pośrednictwem BEST FINANCE nie będzie skutkować popadnięciem w kłopoty finansowe, utratą nieruchomości czy innymi problemami. Już dziś dowiedz się, jak uzyskać najkorzystniejszą formę finansowania przedsiębiorstwa.

Wypełnij formularz:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Czym różni się oferta BEST FINANCE od innych produktów pozabankowych?
Poszukując dogodnych form finansowania dla swoich Klientów, firma BEST FINANCE nawiązała ścisłą współpracę z Funduszem Hipotecznym Yanok oraz z liczną grupą prywatnych Inwestorów.
Odżegnujemy się od przedstawiania swoim Klientom ofert lichwiarskich firm pozabankowych, które stosują nieadekwatnie wysokie prowizje czy przewłaszczają nieruchomości. Finansowanie poprzez pożyczkę hipoteczną w BEST FINANCE to najtańsza i najbezpieczniejsza forma pozyskiwania kapitału na rozwój firmy czy spłatę zobowiązań. Dowiedz się, jak uzyskać pożyczkę.

Jak uzyskać pożyczkę hipoteczną za pośrednictwem BEST FINANCE?
W trosce o komfort naszych Klientów, mamy uproszczoną procedurę ubiegania się o pożyczki hipoteczne. Więcej można przeczytać na stronie „Jak uzyskać pożyczkę”.

Co to jest przewłaszczenie i dlaczego należy na nie uważać?

Tak zwane przewłaszczenie na zabezpieczenie to nic innego, jak oddanie własności swojej nieruchomości do firmy pożyczkowej. Pożyczkobiorca traci całkowicie własność swojej nieruchomości i może ją odzyskać po spłacie pożyczki.

Niestety wiele firm pożyczkowych, które są nieuczciwe w stosunku do swoich pożyczkobiorców, w umowach pożyczek i umowach przewłaszczeń stosują bardzo rygorystyczne zapisy, które często powodują, że np. jednodniowe opóźnienie w płatności raty odsetkowej czy innych opłat, skutkuje całkowitym przejęciem nieruchomości. Firma BEST FINANCE niejednokrotnie próbowała pomóc Klientom, którzy stracili swoje nieruchomości przez przewłaszczenie, ale ich odzyskanie było niemożliwe, gdyż lichwiarskim firmom pożyczkowym zależało na zatrzymaniu tych nieruchomości w swoich rękach i nie zamierzało ich oddać prawowitym właścicielom. W samych umowach znajdowało się tak wiele kruczków prawnych, że dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej było niemożliwe lub znacznie utrudnione. UWAŻAJ NA FIRMY, które stosują przewłaszczenia!

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej z BEST FINANCE?
Firmy pożyczkowe i prywatni Inwestorzy, z którymi współpracuje BEST FINANCE, są dobierani bardzo rozważnie. Nie chcemy, aby nasi Klienci byli wykorzystywani finansowo przez nieuczciwe podmioty. Wszystkie pożyczki hipoteczne w ofercie BEST FINANCE są starannie dobrane i koszt prowizji za udzielenie pożyczki waha się od 5-20%, w zależności od rodzaju zabezpieczeń czy wiarygodności firmy ubiegającej się o pożyczkę.BEST FINANCE nigdy nie będzie pośredniczyć w udzielaniu lichwiarskich pożyczek, w których prowizja jest wyższa niż 20%!

Kto może ubiegać się o pożyczkę hipoteczną za pośrednictwem BEST FINANCE?
BEST FINANCE pośredniczy w uzyskiwaniu pożyczek hipotecznych podmiotom gospodarczym, również nowopowstałym podmiotom i start-upom.

Pożyczki udzielane są:
● małym i średnim przedsiębiorcom,
● jednoosobowym działalnościom gospodarczym (również na tzw. samozatrudnieniu),
● spółkom kapitałowym i osobowym (np. spółkom z o.o. czy spółkom cywilnym),
● nowopowstałym firmom,
● wolnym zawodom i freelancerom,
● firmom bez zdolności kredytowej,
● firmom z zaległościami ZUS i US oraz postępowaniami komorniczymi.

Na co można przeznaczyć pożyczkę hipoteczną uzyskaną w BEST FINANCE?
Obowiązujące obecnie przepisy nie pozwalają prywatnym firmom udzielać pożyczek konsumentom. Konsument może wziąć pożyczkę hipoteczną jedynie w placówce banku lub SKOK-u.

Konsekwencją tego jest ograniczenie możliwości przeznaczenia środków z pożyczki hipotecznej na cele związane z działalnością gospodarczą:
● na otworzenie działalności gospodarczej,
● na rozwój firmy,
● pożyczka obrotowa na finansowanie bieżącej działalności,
● na spłatę zobowiązań bankowych i pozabankowych,
● dla firm z zaległościami ZUS i US oraz przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne,
● dla firm bez historii kredytowej, obrotów, ze stratami bilansowymi i na działalności.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki hipotecznej?
Kwota pożyczki, którą można uzyskać, zależy od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. W zależności od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji oraz innych zmiennych, można uzyskać pożyczkę na kwotę maksymalnie 30-50% wartości nieruchomości. Przy nieruchomościach nietypowych, kwota ta może się zmniejszyć.

Jakie są zabezpieczenia pożyczki hipotecznej w BEST FINANCE?
Pożyczki hipoteczne uzyskiwane za pośrednictwem BEST FINANCE zabezpieczane są w IV dziale ksiąg wieczystych wpisem hipoteki. NIGDY nie rekomendujemy pożyczek z przewłaszczeniem, gdyż uważamy że 90% takich pożyczek nie zostało zawartych w dobrej wierze.

Jakie nieruchomości są akceptowane jako zabezpieczenie pożyczki?
Firmy pożyczkowe jako standardowe zabezpieczenie uznają: mieszkania, lokale użytkowe, budynki, domy czy działki budowlane. Mniej typowymi, ale akceptowalnymi nieruchomościami są: zakłady usługowe i produkcyjne, a także działki pod zabudowę komercyjną. BEST FINANCE stara się działać w taki sposób, żeby zabezpieczeniem nie były nieruchomości, w których mieszkają rodziny z małymi dziećmi.

Na jak długo mogę uzyskać środki dzięki pożyczce hipotecznej?
Zazwyczaj są to pożyczki udzielane na krótki termin od 6 do 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach pożyczki udzielane są na dłuższy czas, maksymalnie 3-letni. Większość umów pożyczek ma wiążący zapis o przedłużeniu umowy na wniosek pożyczkobiorcy.

Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki hipotecznej?
Tak. W każdym momencie pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę bez dodatkowych opłat czy prowizji.

Czy mogę dokonać przedłużenia trwania umowy pożyczki?
W większości umów pożyczek hipotecznych jest zagwarantowana możliwość przedłużenia umowy pożyczki maksymalnie o pół roku. Dalsze przedłużenie również jest możliwe i następuje na skutek indywidualnych rozmów firmy pożyczkowej z pożyczkobiorcą.